Vän i Umeå
Vän i Umeå

Inspirationstal av Vän i Umeå

Vän i Umeå berättar i sitt inspirationstal i Utopia om sin verksamhet. Föreningen skapar möten och mötesplatser för människor från olika länder – ingen ska behöva känna sig ensam. Det räcker ofta att vara en medmänniska för att göra stor skillnad. Ju fler vi är, desto fler kan vi hjälpa!