Ulf Näslund, Norrländska Hjärtfonden.
Ulf Näslund, Norrländska Hjärtfonden.

Ulf Näslund inspirationstalar om hjärtforskning

Ulf Näslund på Norrländska Hjärtfonden berättar om vikten av forskning kring hjärtkärlsjukdomar i sitt inspirationstal.