Utopia orange
Utopia orange

Utopia blir orange – tar ställning mot våld mot kvinnor

Den 25 november infaller internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen markerar starten på Orange the World då byggnader lyser upp i orange och människor manifesterar på olika sätt mot det könsbaserade våldet.

Snart går startskottet för FN:s årliga kampanj Orange the World, 16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld. Valet av just orange motiveras med att det är en ljus och optimistisk färg, egenskaper som passar för att representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 16 dagar startar varje år den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Under perioden kommer ett stort antal platser i Umeå och Vännäs att lysa i orange. I Utopia blir innertaket i gallerian orange och hela hotell Winn ljussätts i orange.

– Det här är ett viktigt statement som vi ställer oss bakom till fullo. Ingen individ ska behöva leva i fruktan för våld. Genom att uppmärksamma problematiken och våga prata om det tror jag att vi kan nå en bit på vägen, säger Mona Lidén, centrumledare på Utopia.

Läs mer om Orange the World här.